Про фонд "СТАРТАП"

Розвиток будь-якого підприємства характеризується декількома етапами. На кожному з них підприємство відчуває необхідність в додаткових обсягах фінансових ресурсів, доступність та механізми залучення яких залежать від ряду факторів. Найважче отримати фінансування на початковому етапі становлення проекту, реалізації бізнес-ідеї на практиці.

Через відсутність кредитної історії та адекватного забезпечення навіть для найбільш перспективних новостворених компаній банківське кредитування в більшості випадків стає недосяжним. Використання інструментом фондового ринку також обмежене, оскільки випуск облігацій або розміщення акцій є доволі дорогим, складним та тривалим процесом.

Як наслідок - залучення прямих інвестицій у капітал малих та середніх компаній є найбільш ефективним способом фінансування розвитку їх діяльності.

КУА „Клас Ессет Менеджмент” запрошує до співробітництва підприємства малого та середнього бізнесу, що потребують коштів для розвитку та розширення діяльності.

Пайовий венчурний фонд „СТАРТАП”, активами якого управляє Компанія, готовий виступити надійним партнером та надати необхідне фінансування перспективним бізнес проектам.

Мета створення фонд „СТАРТАП” – інвестування в розвиток малих та середніх компаній з продажем у майбутьбму засновникам або стратегічному інвесторові.

 

Базові характеристики інвестиційного фонду „СТАРТАП”:

Повна назва – Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «СТАРТАП»

Скорочена назва – ПВНЗІФ «СТАРТАП ».

КІФ / ПІФ – пайовий.

Вид фонду – недиверсифікований.

Тип фонду  закритий строковий.

Свідоцтво про внесення Фонду до ЄДРІСІ № 1737 від 06.12.2011р.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331737

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ  06.12.2011р.

Строк діяльності – 7 років.

Територія діяльності – Україна.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменна.

Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів реєстраційний № 00103 від 28.05.2012р.  

Об’єм емісії Фонду – 10 000 000,00 грн.

Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду – 1 000,00 грн.

Мінімальна сума інвестицій учасника фонду – юридичної особи – 500 000,00 грн.

Мінімальна сума інвестицій учасника фонду – фізичної особи – 1 650 000,00 грн.

Частка КУА (афілійованих структур) в загальній емісії Фонду – 20%. 


Особи, які обслуговують фонд:

Аудиторська компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд».

Код за ЄДРПОУ: 20071290.

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37.

Строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 року до 31.03.2016 року.

Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть провадити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 13.02.2007 року до 31.03.2016 року.

 

Незалежний оцінювач майна

Товариство з обмеженою  відповідальністю „Д.Ю. Консалтинг”.

Код за ЄДРПОУ: 32766458.

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 20, оф. 1.

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 28.03.2014 року до 28.03.2017 року.

 

Депозитарна установа

Публічне акціонерне товариство „ПІРЕУС БАНК МКБ”.

Код за ЄДРПОУ: 20034231.
Місцезнаходження: Київ, вул. Іллінська,  буд. 8

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013р. необмежений.