Законодавство

Основними нормативно-правовими актами в галузі спільного інвестування в Україні є:

Кодекси

 

Закони України

 

Рішення ДКЦПФР

  • Рішення ДКЦПФР N 3 від 09.01.2003 р. "Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування"
  • Рішення ДКЦПФР від 24.11.2009 р. № 1478 "Про затвердження Положення про порядок  реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів  пайового інвестиційного фонду (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 р. за N 1246/17262).
  • Рішення ДКЦПФР N 196 від 02.07.2002 р. "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування"
  • Рішення ДКЦПФР N 201 від 02.07.2002 р. "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)"
  • Рішення ДКЦПФР N 12 від 11.01.2002 р. "Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування"
  • Рішення ДКЦПФР N 1227 від 02.11.2006 р. "Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів"
  • Рішення ДКЦПФР N 341 від 26.05.2006 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)"
  • Рішення ДКЦПФР № 216 від 01.08.2002 р. “Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”.